CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HẢI THỊNH

  • Địa chỉ văn phòng: Khu 8 – Đại Phúc – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
  • Địa chỉ nhà máy: Lô F28 cụm công nghiệp đa nghề – Đông Thọ – Yên Phong – T. Bắc Ninh – Việt Nam
  • Điện thoại: 02413.891.986 * Fax: 02413.891.986 * Di động: 0988751324 và 0988751327
  • Email: haithinhcam@gmail.com * Website: www.haithinh.com.vn & www.haithinh.vn